linkedin2 twitter facebook check arrow-left arrow-right play share search download envelope
Collega aan het woord: Piet Daas – Senior-Methodoloog
'CBS is wereldwijd een voorloper op het gebied van big data'

Piet Daas – Data scientist

"Ik coördineer het onderzoek naar big data bij CBS. Een van de projecten die we hebben uitgevoerd was een onderzoek naar verkeersdata."

Onderzoek naar verkeersdata

Uitdagingen

"Onder de Nederlandse wegen liggen veel lussen die voertuigen registreren. Samen met de camera’s boven de wegen heb je het over zo’n 60.000 sensoren, waarvan circa 20.000 boven snelwegen. In totaal leveren die zo’n 130 miljoen records per dag. CBS gebruikte al een deel van deze data. Maar waarom zouden we ze niet allemaal gebruiken? Een probleem was dat er soms data ontbraken. Sensoren zijn soms kapot en verbindingen kunnen haperen. Hoe ga je daarmee om?”

130

Miljoen records per dag

Data als 'voorspeller'

"Bij CBS waren we altijd gewend op een bepaalde manier te werken. Zo begint elk onderzoek met een aanname, met een specifieke vraag. Big data werkt anders. Op een bepaald moment zijn we, met een aantal CBS’ers en studenten van de TU Twente, gewoon met de cijfers aan de slag gegaan om te zien welke verbanden we zagen. Daar kwamen heel wat leuke dingen uit. Zo vonden we een correlatie tussen de verkeersintensiteit en de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product. Je zou de verkeersdata dus kunnen gebruiken als een soort ‘voorspeller’ van de economische groei in ons land."

Bovenop de actualiteit

Bovenop de actualiteit

“Toen het in januari een aantal dagen ijzelde in de noordelijke provincies, kon CBS snel een nieuwsbericht publiceren over de gevolgen voor de verkeersdrukte. Dat dit mogelijk was, komt mede door de beschikbaarheid van big data en ons big data-onderzoek. Zo dragen we eraan bij om van CBS een organisatie te maken die bovenop de actualiteit zit.”

Collega's

Meer collega's aan het woord

Bekijk hier nog meer verhalen en films van onze collega's.